Zgłoszenie reklamacji

Po zgłoszeniu reklamacji otrzymasz informację zwrotną z numerem reklamacji. Reklamacje rozpartywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu rejestracji.

Wprowadź poprawny numer NIP

Wprowadż poprawną nazwę firmy

Wprowadź poprawny adres email

Wprowadź poprawny numer telefonu

Wprowadż poprawne imię

Wprowadż poprawne nazwisko

Wprowadż nazwę ulicy

Wprowadż nazwę miejscowości

Wprowadź kod pocztowy

Wprowadź poprawny numer seryjny


Maksymalna liczba znaków: 255
Przekroczono maksymalną liczbę znaków
Przekroczyłeś 255 znaków

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności Rozwiń


Podanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest konieczne, aby móc zrealizować zgłoszenie. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności Politykę Prywatności