Rezygnacja z posiadanej usługi

Proszę uzupełnić wszystkie pola oznaczone*

Wprowadż poprawne imię

Wprowadż poprawne nazwisko

Wprowadź poprawny numer telefonu

Wprowadź poprawny adres email

Wprowadż poprawną nazwę firmy

Wprowadź poprawny numer NIP

Wprowadź poprawny numer usługi


Wybrana przyczyna rezygnacji:

Maksymalna liczba znaków: 255
Przekroczono maksymalną liczbę znaków
Przekroczyłeś 255 znaków

Po przesłaniu formularza rezygnacyjnego za pomocą opcji „Wyślij” sprawdź, czy na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymałeś potwierdzenie poprawnej wysyłki wniosku. Zachowaj tę wiadomość. Jeżeli taki e-mail do Ciebie nie dotarł, spróbuj wysłać zgłoszenie ponownie lub skorzystaj z innej przeglądarki internetowej. Jeżeli problem się powtórzy prosimy, skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że rezygnacja skuteczna jest dopiero w momencie potwierdzenia jej przyjęcia przez Symfonia Sp. z o.o.

Zasady świadczenia usług, w tym również sposobu wypowiedzenia umowy, opisane są w Regulaminach Symfonii.


Podanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest konieczne, aby móc zrealizować zgłoszenie. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności Politykę Prywatności